Disclaimer

Algemeen

Twisted Pixels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend. Hoewel Twisted Pixels er alles aan doet om de verstrekte informatie hier op deze website actueel, volledig en juist te houden, kan het voorkomen dat de hier verstrekte informatie dat helaas niet is. Derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend aan de hier verstrekte informatie. Overeenkomsten betreffende fotoshoots worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Twisted Pixels .

Copyright & Auteursrechten

Op alle, op deze website gepubliceerde foto’s rust copyright.

Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Twisted Pixels worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of bewerking of een deel daarvan. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen schriftelijk of per mail te worden gericht aan Twisted Pixels.

Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht zeer beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten, zoals omschreven in de Auteurswet 1912, zie hier.

Persoonsgegevens

Twisted Pixels verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt zoals met het invullen en versturen van het contactformulier, of het verzenden van een e-mail.